The complex is being built on the peaceful part of Monte Melkonyan Street in Yerevan, in the historical and cultural area called «Dalma Gardens» near the highway. Located very close to the main resorts, work and educational institutions of the city of Yerevan, the location of the complex at the same time provides maximum tranquility, security, sometimes so much desired silence.

From the windows of your apartments և from the balconies there are unique views to Mount Masis, Lake Yeryanyan և the newly built Yer ,an Park in the south, one of the most beautiful green pearls of our city, the Sports and Concert Complex փողոց the Tsitsernakaberd Memorial Street to the east in the north. The variety of such scenes will provide you բարձր high mood և for your loved ones և new charges for each new day.

Become part of a new story

Many buildings and neighborhoods are being built in the «Dalma» parks near Monte Melkonyan Street, as well as one of the newest family entertainment centers in our city, Yerjan Park. In the near future, together with you, we will see a new district with modern infrastructure, food և entertainment points, green and well-kept gardens. And along with the construction, active landscaping is being carried out here, and soon one of the best parks in modern Yerevan will be formed in the areas adjacent to the residential district. Become a part of this beautiful story by buying an apartment in the most promising complex in this region.

Մեծ Ձեռքբերումների Ժամանակն է

Բացահայտիր մեզ հետ

Տիգրան Մեծ Համալիրը

Կապ մեզ հետ

Մենք վաճառում ենք բնակարաններն առանց միջնորդի, քանի որ շատ ենք արժեվորում ուղիղ և թափանցիկ հաղորդակցությունը հաճախորդների հետ։

Մեր ժպտերես և պրոֆեսիոնալ վաճառքի անձնակազմը պատրաստ է արագ արձագանքել Ձեր բոլոր հարցերին։

պահանջել ZOOM զանգ

  Մեր թիմը

  Հասցե ՝

  Լենինգրադյան 31/3

  Էլ․ Փոստ ՝
  [email protected]
  Հեռախոսահամար ՝
  +374 33 272700
  +374 33 002727

  Տեղակայման վայրը

  © «Տիգրան Մեծ» բնակելի համալիր • Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
  Կայքը պատրաստվել է «ApriCode» թիմի կողմից

  Works with AZEXO page builder