Do you think only the appearance of the building surprises and admires? We suggest you move inside the building և to see what awaits you. The entrances of the complex have been designed և designed with unique taste, again combining the classic և the modern. The entrance is spacious և bright, elegant և rich ․ It is completely covered with Indian green marble, and the walls are made of white travertine and other natural stones.

In the lobby, equipped with the best modern design solutions, you will meet a friendly receptionist, who will serve the various needs of the residents of the complex 24 hours a day, becoming a part of your caring family. The reception has sofas, tables և other furniture to make your և your guests’ waiting time interesting fast.

 

Approaching the elevator salon, you will see the elevators of the W LINE model produced by the world-famous WITTUR company. This company was founded in 1968 ․ In the German city of Munich, և today is one of the most technologically advanced companies in its field, registering more than 500 copyrights W WITTUR patents. You have probably heard the names of many other elevator companies, but this name is only available to the best residential buildings. W LINE model elevators are made with special elegance. They are spacious, quiet, fast, reliable and comfortable. We do our best to make the seconds spent in the elevator really pleasant for you.

Մեծ Ձեռքբերումների Ժամանակն է

Բացահայտիր մեզ հետ

Տիգրան Մեծ Համալիրը

Կապ մեզ հետ

Մենք վաճառում ենք բնակարաններն առանց միջնորդի, քանի որ շատ ենք արժեվորում ուղիղ և թափանցիկ հաղորդակցությունը հաճախորդների հետ։

Մեր ժպտերես և պրոֆեսիոնալ վաճառքի անձնակազմը պատրաստ է արագ արձագանքել Ձեր բոլոր հարցերին։

պահանջել ZOOM զանգ

  Մեր թիմը

  Հասցե ՝

  Լենինգրադյան 31/3

  Էլ․ Փոստ ՝
  [email protected]
  Հեռախոսահամար ՝
  +374 33 272700
  +374 33 002727

  Տեղակայման վայրը

  © «Տիգրան Մեծ» բնակելի համալիր • Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
  Կայքը պատրաստվել է «ApriCode» թիմի կողմից

  Works with AZEXO page builder