The Tigran Mets complex, spiced with the best shades of modern architecture, has three buildings with 18, 16 և 14 variable floors. When choosing the location and location of the buildings, we have taken into account all the factors that are essential for a comfortable life:

 • Existence of gold in apartments
 • Providing a variety of scenes
 • Restriction of direct visibility of the building

So that the balcony and windows of your house will not have direct visibility to the neighbors’ apartments. We respectfully and responsibly approach your desire to have a personal space.

At the core of construction և construction work we have put the slogan «We build for ourselves», which in itself imposes a high degree of responsibility, accountability in our every step. That is why we use only really expensive construction materials for the construction of the complex, which gives the building 9-9.5 seismic resistance.
The appearance of the complex has an inspiring original beauty, where the modern և classic architectural elements intersect and complement at the same time. With its laconic and majestic style, with a classic combination of white travertine and tuff, the façade with open glass balconies perfectly complements the range of unique examples of modern architecture of the capital. The choice of stone և colors gives the structure a light և light look, and the architectural, design և design solutions make it unique և recognizable. The building of your dreams has not been so close yet.

Մեծ Ձեռքբերումների Ժամանակն է

Բացահայտիր մեզ հետ

Տիգրան Մեծ Համալիրը

Կապ մեզ հետ

Մենք վաճառում ենք բնակարաններն առանց միջնորդի, քանի որ շատ ենք արժեվորում ուղիղ և թափանցիկ հաղորդակցությունը հաճախորդների հետ։

Մեր ժպտերես և պրոֆեսիոնալ վաճառքի անձնակազմը պատրաստ է արագ արձագանքել Ձեր բոլոր հարցերին։

պահանջել ZOOM զանգ

  Մեր թիմը

  Հասցե ՝

  Լենինգրադյան 31/3

  Էլ․ Փոստ ՝
  [email protected]
  Հեռախոսահամար ՝
  +374 33 272700
  +374 33 002727

  Տեղակայման վայրը

  © «Տիգրան Մեծ» բնակելի համալիր • Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
  Կայքը պատրաստվել է «ApriCode» թիմի կողմից

  Works with AZEXO page builder