We are well aware that the yard has always had a special meaning for an Armenian, regardless of age. How many stories և memories each of us has about our yard. Here is this value system ներ by introducing the concept, we got the best version of the yard for you և your loved ones.

By fully supporting the idea of a healthy lifestyle, we provide a variety of sports and entertainment facilities for residents of any age. In our spacious yard of 2800 square meters you will find the following facilities:

 • Outdoor swimming pool with its own slide
 • Playground
 • Soccer field
 • Basketball court
 • Bicycle parking
 • Walkways & Runways
 • Landscape gardens
 • Fountains
 • Toilets
 • Stunning scenes

The pearl of our building և gifts to all residents is the pool. Yes, you will use the highest standards from an appropriate outdoor pool equipped with a tube from a height. To make your պատմ your kids’ summer story unforgettable.

Let’s not forget to mention that the yard of the complex is fenced with a fence with a modern design, and it is possible to enter the yard only by crossing the guard post. And most importantly, we have completely ruled out the entry of cars into the yard, so that the peace and security of you և your loved ones can be ensured 24 hours a day.

Մեծ Ձեռքբերումների Ժամանակն է

Բացահայտիր մեզ հետ

Տիգրան Մեծ Համալիրը

Կապ մեզ հետ

Մենք վաճառում ենք բնակարաններն առանց միջնորդի, քանի որ շատ ենք արժեվորում ուղիղ և թափանցիկ հաղորդակցությունը հաճախորդների հետ։

Մեր ժպտերես և պրոֆեսիոնալ վաճառքի անձնակազմը պատրաստ է արագ արձագանքել Ձեր բոլոր հարցերին։

պահանջել ZOOM զանգ

  Մեր թիմը

  Հասցե ՝

  Լենինգրադյան 31/3

  Էլ․ Փոստ ՝
  [email protected]
  Հեռախոսահամար ՝
  +374 33 272700
  +374 33 002727

  Տեղակայման վայրը

  © «Տիգրան Մեծ» բնակելի համալիր • Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
  Կայքը պատրաստվել է «ApriCode» թիմի կողմից

  Works with AZEXO page builder