This bright one bedroom apartment (2 rooms) is designed to make your և your relatives’ lives more prosperous. Each room of the house is designed to make everyday life comfortable and hassle-free, and the layout of the rooms ensures the inner peace of the house. The bright, spacious bedroom, with a separate open balcony with various views, will give you new charges every day.

 • Building A, B & C
 • Rooms 2
 • Open balcony 1
 • Bathroom 1
 • Parking Purchase/Rent
 • Scenes 3
 • Total area Starting from 55 m²
 • Price Starting from 30,450,000 AMD

Մեծ Ձեռքբերումների Ժամանակն է

Բացահայտիր մեզ հետ

Տիգրան Մեծ Համալիրը

Կապ մեզ հետ

Մենք վաճառում ենք բնակարաններն առանց միջնորդի, քանի որ շատ ենք արժեվորում ուղիղ և թափանցիկ հաղորդակցությունը հաճախորդների հետ։

Մեր ժպտերես և պրոֆեսիոնալ վաճառքի անձնակազմը պատրաստ է արագ արձագանքել Ձեր բոլոր հարցերին։

պահանջել ZOOM զանգ

  Մեր թիմը

  Հասցե ՝ Խանջյան 20
  Էլ․ Փոստ ՝
  [email protected]
  Հեռախոսահամար ՝
  +374 33 272700
  +374 33 002727

  Տեղակայման վայրը

  © «Տիգրան Մեծ» բնակելի համալիր • Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
  Կայքը պատրաստվել է «ApriCode» թիմի կողմից (Woon 1.0.0)

  Works with AZEXO page builder