This neat «modern» apartment with two bedrooms (3 rooms) is located in the heart of the first and third buildings of our complex. Equipped with effective layout solutions, all members of your family will have maximum comfort և quiet, and here from the luxurious զ spacious balcony you will be able to enjoy a variety of views at all hours of the day. Discover every day in a new way.

 • Building A & C
 • Rooms 3
 • Open balcony 1
 • Bathroom 1
 • Parking Purchase/Rent
 • Scenes 5
 • Total area Starting from 76 m²
 • Price Starting from 41,800,000 AMD
plans_3d-_final-07

Մեծ Ձեռքբերումների Ժամանակն է

Բացահայտիր մեզ հետ

Տիգրան Մեծ Համալիրը

Կապ մեզ հետ

Մենք վաճառում ենք բնակարաններն առանց միջնորդի, քանի որ շատ ենք արժեվորում ուղիղ և թափանցիկ հաղորդակցությունը հաճախորդների հետ։

Մեր ժպտերես և պրոֆեսիոնալ վաճառքի անձնակազմը պատրաստ է արագ արձագանքել Ձեր բոլոր հարցերին։

պահանջել ZOOM զանգ

  Մեր թիմը

  Հասցե ՝ Խանջյան 20
  Էլ․ Փոստ ՝
  [email protected]
  Հեռախոսահամար ՝
  +374 33 272700
  +374 33 002727

  Տեղակայման վայրը

  © «Տիգրան Մեծ» բնակելի համալիր • Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
  Կայքը պատրաստվել է «ApriCode» թիմի կողմից (Woon 1.0.0)

  Works with AZEXO page builder